DOBRÁ SRDCE

Děkujeme všem, bez kterých bychom nemohli charitativní týden a závěrečný Farmářský bál uspořádat. Náš vděk a obdiv patří každému, kdo nezištně přispěl a podpořil dobrou věc.
Omlouváme se za výčet, u kterého víme, že nikdy nebude úplný, neboť množství dobrých srdcí je ohromující ... DÍKY!

Sbírkové kasičky najdete nejen U Lidušky, ale také na dalších místech v Plzni:

Sbírku dále nejrůznějšími způsoby podporují:

A velké díky patří každému srdci, které vede štědrou ruku :-)

  • Peníze lze vhodit do sbírkových kasiček nebo postat přímo na transparentní účet Centra Hájek 6775441001/5500, jen nezapomeňte uvést variabilní symbol 0417 :-)
  • Podle § 20 odst. 8 Zákona o dani z příjmu si mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů od základu daně, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.