Jak (NE)NAUČIT DĚTI JÍST.
Jak si nejsnáze oblíbit či znechutit potravinu? 

26. srpna 2017, Petr Novotný, výživový poradce

Udává se, že dospělému stačí k oblíbení nové potraviny 5-7 pokusů (ochutnání). Dítě potřebuje takových kontaktů více než 10. Je vhodné odměňovat děti za to, že něco konečně snědly nebo vypily ? "Úplatky" rodičů v podobě "když to sníš, budeš moci to či ono", oblíbenost příslušné potraviny spíše SNIŽUJE! Pokud dítě donutíme konzumovat potravinu či jídlo, které nemá příliš v oblibě, ale u kterého se vyzdvihuje, jak je úžasně zdravé, se může postupně vytvořit pocit, že všechny tzv. zdravé potraviny jsou poměrně nechutné. Často potom i jako dospělí dělí potraviny na dvě skupiny: dobré a zdravé. Z výše uvedeného vyplývá, že nutit děti do jídla, asi není cestou k úspěchu. Koneckonců známe všichni důsledky takového nucení, když jsme chodili do školky a do školy, a byly nám servírovány univerzální hnědé omáčky (tzv. UHO) a jiná "úžasná" jídla. Někteří mají tyto "gastro-zážitky" vryté do paměti dodnes.

A které potraviny si dobře (nejsnáze) oblíbíme? Ty, které si podvědomě či vědomě propojíme s pocity, které jsou nám příjemné (tj. pocity uvolnění, uzdravení, klidu a bezpečí nebo vyvolávající jiné jakkoli příjemné pocity). Naopak zejména u dětí je velmi častý strach z neznámých chutí- ten je možné snížit pouze opakovaným nenuceným kontaktem s konkrétním jídlem (potravinou). 

Tzv. efekt sociálního napodobování je bohužel jedním z hlavních vlivů, se kterým je třeba počítat a každodenně pracovat. Tento efekt znamená, že děti mají tendenci převzít to, co preferují jejich rodiče a nejbližší (uvádí se, že toto je nejmarkantnější v harmonických rodinách). V době puberty je zase rozhodující, jak se výživově chovají naši vrstevníci. Příkladů můžeme nalézt mnoho. Buďme proto připraveni na každodenní konfrontaci s realitou, neboť ta přináší ještě zajímavější a rozmanitější momenty a situace.