Vliv potravin na psychiku

4. listopadu 2017, Petr Novotný, výživový poradce

O vyváženém jídelníčku a jeho vlivu na tělesné zdraví a fyzickou kondici slyšíme každodenně. O tom, že ale velmi silně dokáže pozitivním způsobem působit na naše emoce, chování a náladu, ne každý připouští. 

Ještě zajímavější je i opačné působení. Naše myšlení a vzniklé pocity a emoce prokazatelně ovlivňují naši volbu potravin. Není tajemstvím, že správně navržený způsob stravování zlepšuje léčbu nemocných, dokonce dokáže příznivě působit na psychiku u lidí zdravých. 

V dnešní společnosti se velká část výživových expertů zaměřuje na stravu stále velmi zjednodušeně. Stravovací plány se sestavují s důrazem na nutriční a kalorické parametry, což je zoufale málo. Úplně se pomíjí energetický či kvalitativní a hlavně individualizovaný pohled na stravu. Tzn. jaká konkrétní osoba, kdy a v jakých podmínkách ji konzumuje, odkud konkrétní potravina pochází a zda je pro danou individualitu přirozená a může jí být přínosem.  

Příklady vlivu deficitu konkrétních látek ve stravě na naši psychiku:

Vitamín C má významný vliv na fyzickou i mentální aktivitu. Je prokázáno, že při jeho zvýšeném příjmu roste pracovní výkonnost, zlepšuje se pozornost i bdělost. Při jeho deficitu se snižuje intelektový výkon a zhoršuje psychomotorika.

Vitamíny skupiny B - jejich deficit taktéž snižuje intelektuální schopnosti, zvyšuje poruchy krátkodobé paměti, způsobuje zmatenost, zvyšuje nespavost a celkovou únavu. Vliv je i na emocionální labilitu.

Zinek je velmi podstatný pro vývoj neuronů, např. u dětí je nedostatek této látky spojován s poruchami učení, apatií, letargií a dokonce i mentální retardací.

Příklady pozitivního a velmi jednoduchého ovlivnění psychiky prostřednictvím některých látek ve stravě si probereme zase jindy.